فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

جزوه محاسبه بار های ناشی از زلزله در مخازن تحت فشار

در اين جزوه بار دهی وارده از طرف زلزله به مخازن عمودی تحت فشار طبق UBC 1997 بطور کامل شرح و با محاسبات در نرم افزار pvelit مقايسه می کند

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مخازن تحت فشار

جزوه آموزشی مخازن تحت فشار که اصطلاحات کاربردي مخازن تحت فشار شرح داده شده است

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل