اخرین محصولات ثبت شده

استاتيک کارمجازي

راهکاري بسيار ساده جهت حل مسائل استاتيکي

قیمت : 4,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ي فارسي محاسبات بار ناشي از بار در مخازن تحت فشار

در اين در اين جزوه محاسبات بار ناشي از باد با روش ساده و قابل فهم انجام گرفته است

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه محاسبه بار های ناشی از زلزله در مخازن تحت فشار

در اين جزوه بار دهی وارده از طرف زلزله به مخازن عمودی تحت فشار طبق UBC 1997 بطور کامل شرح و با محاسبات در نرم افزار pvelit مقايسه می کند

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مخازن تحت فشار

جزوه آموزشی مخازن تحت فشار که اصطلاحات کاربردي مخازن تحت فشار شرح داده شده است

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل